Projekt „COOP Local“ andis väikeettevõtjatele koostöökontakte, teadmisi ja enesekindlust Projekt „COOP Local“ andis väikeettevõtjatele koostöökontakte, teadmisi ja enesekindlust

Pressiteade

Setomaa Liit MTÜ

Oktoobris lõppes 2,5 aastat kestnud Eesti-Läti programmi toetud piiriülene koostööprojekt „COOP Local“, mis andis osalenud ettevõtjatele uusi teadmisi ning koostöösidemeid.

Projektis osalenud Eesti ettevõtjad tõid lõpuseminaril olulisemate kasudena välja selle, et nad said uusi koostöökontakte nii Lätis kui Eestis. Mitmel ettevõtjal on juba tekkinud koostöösuhted teiste ettevõtjatega.

Teise olulise kasuna tõid osalenud ettevõtjad välja selle, et praktilistel koolitusel ja õppereisidel oli võimalus saada uusi teadmisi ning näha nii ka oma ettevõtet uue pilguiga. Nii mõnigi ettevõtja on õppereisidel ja koolitustel nähtut asunud juba enda ettevõtmistes kasutama.

Osavõtjad leidsid ka, et projektis osalemine tõstis nende enesehinnangut, andis usku oma ettevõtmistesse ning jõudu otsida ja leida lahendusi ning arendada oma ettevõtet.

Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo arvab, et „Ühele väikeetevõtjale on oluline teda, mida ümbruskonnas tehakse, sest nii saadakse konkurentidest partneriteks. Sama oluline on usk iseendasse ja ettevõtlikkusse. Väikeettevõtja peab pidevalt mõtlema oma pakutavale tootele, vajadusel leidma uusi nippe, hakkama tegema uusi asju või tegema vanu asju teistmoodi. Just seda projekt meile andis.“

Projekti tegevusi toimus tihedalt, kokku 42 üritust - 8 valdkondlikku õppereisi Eestis ja Lätis, 14 praktilist seminari, ühised õppereisid Pihkva oblastisse, Valgevenesse ja Soome, ühised osalemised laatadel ja kontaktüritustel jne. Kokku osales projekti tegevustes ca 230 ettevõtet.

Projekti tegevused olid suunatud piima-ja lihatootmise, taimekasvatuse, aianduse ning käsitöö valdkonna väikeettevõtjate konkurentsivõime tõstmisele läbi koostöö ning tootearenduse. Projektiga julgustati Eesti-Läti piirialadel tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida.

Projekti juhtpartner olid MTÜ Setomaa Liit, partnerid Võru vald, SA Räpina Inkubatsioonikeskus, Ape regioon ja Smiltene regioon.

Projekti “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas – COOP Local” elluviimist toetas Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti kogueelarve oli 338 756 eurot, millest ERDF toetus on kuni 287 942,60 eurot.

Lisainfo projekti kohta: www.ariabi.ee


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee