SihtasutusestSA Räpina Inkubatsioonikesku  on Räpina linna ja Räpina valla poolt asutatud 08.12.1999 aastal. Rahva seas sai suupäraseks nimeks Räpina Äriabikeskus. Hiljem, 2013 aasta suvel avati teise tegevussuunana ka Räpina Loomemaja. 

Räpina Äriabikeskus on loodud abistama ja toetama Räpina piirkonna ettevõtjaid suurendamaks nende konkurentsivõimet.

Peamised eemärgid on:

luua innovatiivne nõustamis-, koolitus- ja mentoritoetusega ning inkubaatoriteenusega soodne äri-ja töökeskkond alustavatele ettevõtetele
aktiviseerida uute elujõuliste ettevõtete loomist
soodustada uute töökohtade teket
väärtustada ettevõtlikust
parandada kohalikku ettevõtluskliimat
toetada kõiges tegutsevaid ettevõtteid
Pidevat koostööd tehakse ettevõtlust edendavate institutsioonidega, erinevate teadusasutustega ning omaala spetsialistidega.

Äriabikeskuse klientidena nähakse kõiki ettevõtlusega alustavaid või tegutsevaid ettevõtjaid, mittetulundusühinguid.


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee