Mahla pastöriseerimise ja toiduainete külmkuivatamise teenuse pakkumine Räpinas. 

Projekti eesmärgiks on vajalike seadmete soetamine, et pakkuda piirkonnale mahla pastöriseerimise ja toiduainete külmkuivatamise teenuseid.

Projekti nimi: mahla pastöriseerimise ja toiduainete külmkuivatamise teenuse pakkumine Räpinas.

Taotleja: SA Räpina Inkubatsioonikeskus.

Projekti tegevuseks on mahlapastörisaatori, toidukuivati, külmkuivati ja vaakumpakendaja soetamine ja kasutusele võtmine, luues kogukonnale võimalused vajalikeks mugavateks ja kasutajasõbralikeks teenusteks

Projekti abikõlblik maksumus: 9743,41 eurot.
Toetuse summa: 5846,04 eurot.
Omafinantseering: 3897,37 eurot.

Projekti elluviimise aeg: 01.06.2022–31.12.2022.

Programm/meede
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames". Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kohalik tegevusgrupp – MTÜ Piiriveere Liider.


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee